Wetenschappelijke publicatie 10 jaar Lab

Ar Eerste Test

Wat vliegt de tijd! Het Lab bestaat 10 jaar. In die tien jaar hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We hebben over de jaren een unieke werkwijze ontwikkeld om innovatieve projecten vorm te geven rondom kunst, cultuur, techniek en jongeren. Daarom gaan we nu echt werk maken van een langgekoesterde wens: een wetenschappelijke publicatie uitbrengen over wie we zijn en wat we doen. En waarom dat de moeite waard is!

Wij kunnen dat zélf natuurlijk heel erg vinden ("wij van WC-eend adviseren WC-eend"), maar het leek ons toch objectiever als deskundigen van buitenaf ons onder de loep zouden nemen en daar een stuk over zouden schrijven. Daarom hebben wij Anne Nigten van de Patchingzone en Sanne Kersten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten uitgenodigd om Labfreaks te interviewen en onderzoek naar het Lab te doen. En de bevindingen vervolgens te beschrijven tegen het licht van hedendaagse ontwikkelingen in het veld van cultuureducatie, amateurkunst en de makerscene.

Anne Nigten
Sanne Kersten
Anne Nigten en Sanne Kersten

Geen geringe taak, en een behoorlijk krappe deadline: eind januari moet de publicatie af zijn. Gelukkig hebben we zelf een behoorlijk scherp beeld welke onderwerpen er aan bod zouden moeten komen, en weten we heel goed wat onze ambities zijn. Dus na een aantal voorgesprekken met Labmanager Piem, konden Anne en Sanne aan de slag.

Anne kent de voorgeschiedenis van het Lab als geen ander, omdat zij vanuit de Patchingzone betrokken was bij de oprichting van het Lab in 2010. Zij zal vooral de context omschrijven waarbinnen het Lab tot stand is gekomen en hoe het zich nu verhoudt tot actuele ontwikkelingen in 'het veld'. Sanne is vanuit het Lectoraat Kunsteducatie een kei in interviews afnemen en die in het juiste perspectief plaatsen. Met haar warme persoonlijkheid zal ze zowel Labfreaks als externe stakeholders vragen naar hun ervaringen met het Lab.

Heel benieuwd wat hier uit gaat komen. Exciting!!