Visievorming met team Cultuurparticipatie

Puzzelstukjes van wit papier

Sinds begin dit jaar heeft CKC & partners een volwaardig team Cultuurparticipatie. Het team gaat de wijken in, om samen met buurtbewoners mooie culturele én sociaal bevlogen projecten te realiseren.

Samenwerking met het sociaal domein staat hoog op de agenda, evenals de oprichting van één of meerdere Cultuurankers. Daarnaast zijn er altijd talloze ideeën en waardevolle initiatieven, maar er zitten slechts zeven dagen in een week... Omdat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken (jammer) moeten we een sterke visie formuleren.

Het Lab is afgelopen tijd enorm bezig geweest met het uitdenken van processen, structuren en de samenhang der dingen. Dat resulteerde onder andere in de 'Dodi' en de fijne procestekeningen over het Lab. Die inzichten blijken ook op andere afdelingen toepasbaar, dus we hebben in een aantal gezamenlijke brainstorms een flinke klap op de visie gegeven.

In het plaatje zie je een schematische weergave van een cultuuranker. De ster staat voor het culturele veld, de locatie-pin voor de plek waar het allemaal gebeurt (voor de buurt, met de buurt, in de buurt, van de buurt) en de smeltkroes voor de sociale component: de mensen die samenwerken en onze partners in het sociaal domein. Het anker staat in het midden en is de verbindende kracht: het team Cultuurparticipatie wat alles bij elkaar brengt.